Home » 2013 » huhtikuu

Monthly Archives: huhtikuu 2013

Sähkötupakka ja terveys

Sähkötupakka ei luonnollisestikaan ole tämän lisäksi terveellinen, ainoastaan tämän sisältämä nikotiini onkin myrkky jonka aiheuttaa verenpainetta, sekä riippuvuutta. Tämä sama myrkky löytyy kuitenkin myös röökistä ja tulee muistaa, niin että tupakassa onkin myös n. 3000 muuta myrkkyä joista yli 200 tuottaa tutkitusti kasvaimia.
Sähkötupakka onkin vaihtoehto tupakoinnille. Sen pääperiaate onkin tämä, jotta tupakoitsija saattaa joutuu röökin hyvät puolet mutta päästä samalla eroon tupakoinnin aiheuttamista haitoista.

Sähkötupakka muistuttaa olemukseltaan hyvin merkittävästi todellista savuketta – se toimii vain sähköllä. Kun imet sähkötupakkaa, voit sisääsi vesihöyryä, minkä voit puhaltaa ulos kuin savukkeiden savua. Oikeastaan tässä on koko sähkötupakoinnin idea. Itse akti näköisversioi kovin merkittävästi oikeaa röökaamista sekä tehoaa sen tähden myöskin tapariippuvaisille.
Sähkötupakan akun kesto vaihtelee välillä huomattavastikin muutamista tunneista lähes päiviin riippuen toki sähkötupakan käyttöasteesta.

Yleisesti ottaen pienikokoisissa aloittelijoille suunnatuissa laitteissa akunkesto on huomattavasti pienempi kuten suurikokoisissa vähemmän syöpäkäärylettä muistuttavissa laitteissa. Mitä suurempi onkin akun koko, tätä kauemmin akku yleensä kestää.

Akun latausaika riippuu paljon mallista, vain yleisimmin lataaminen kestää ainoastaan parin tunnin.
Virallisesti sähkötupakan turvallisuutta ei olla nykyään pystytty todistamaan.

On silti ilmiselvää, että sähkötupakan aiheuttamat terveyshaitat on vain parin prosentin röökin aiheuttamista haitoista. Oikean tupakan savu sisältää nikotiinin lisäksi n.4000 muuta myrkkyä. Sähkötupakassa toisia aineita nikotiinin myös ei oo.

Puhutaanpa hetki nikotiinista. Tämä ei ole todistetusti neste, joka tupakassa tuhoaa. Nikotiini nostaa verenpainetta, rasittaa sydäntä ja alentaa yleistä terveydentilaa vain ei oo keuhkoahtauman sekä keuhkosyövän aiheuttaja. Sanottakoon, että keuhkoahtaumatauti sekä keuhkosyöpä ovatkin näitä, joihin polttajat kuolevat yleisimmin.

Sähkötupakan patruunaan lisättävä täyttöneste on propyleeni-glykoli-pohjaista. Tätä ainetta käytetään yleisesti elintarvikkeissa ja kosmetiikkatuotteissa.

Sähkötupakka onkin siis melko terveellinen asia aitoon tupakkaan verrattuna. Sen idea onkin nerokas: Käyttäjä ei jätä röökiä nikotiinin käyttöä. Hän ostaa nikotiininsa sellaisesta lähteestä, josta muita aineita ei tulekaan kylkiäisenä.

Ilokaasu

Happi ja typpioksiduuli elikkä ilokaasu ovat yli 200 vuotta vanhoja keksintöjä ja näiden lääkinnällinen käyttö onkin tunnettu noin 100 vuotta. Typpioksiduuli, dityppioksidi eli ilokaasu on käytännössä anestesioissa, synnytyksissä, ensiapuna kivunlievityksessä sekä hammaslääkärien vastaanotoilla.

Ilokaasun käyttö onkin useisiin toisiin päihteisiin nähden myöskin paljon edullisempaa, siinä satoja ilokaasupatruunoita sisällään pitävät pakkaukset eivät maksa kuin muutamia kymmeniä euroja. Keskiverto viihdekäyttäjälle sellainen satoja cartomizereita sisältävä pakkaus riittää jopa kuukausiksi. Käytön aloittamiseen vaadittava sifoni maksaa vaikka myös muutamia kymmeniä euroja, vain myynnissä on aloituspakkauksia, joissa käy sekä sifoni että myöskin muutamia kymmeniä ilokaasupatruunoita.

Ilokaasun käyttäminen onkin 100% sallittua, eivätkä tätä oo kielletty ees alaikäisiltä. Kaikille lienee kuitenkin selvä juttu, että ei alaikäisten tulisi käyttää mitään päihteitä, sekä tästä syystä myös ilokaasua myyvät kaupat ovat asettaneet tilaamisen alaikärajaksi 18 vuotta. Toisaalta sittenkään esimerkiksi poliisit eivät voikin puuttua asiaan, kuitenkin näkisivätkin alaikäisiä hengittelemässä ilokaasua.

Ilokaasua ei tule yrittää jeesaa patruunasta muuten kuin sifonia käyttämällä, sillä ilokaasupatruunat ovat painepakkauksia jotka saattavat väärin käsiteltyinä jopa räjähtää. Lisäksi ilokaasu pystyy tuottaa pahimmillaan jopa vakavia palovammoja, mikäli tämä pääsee purkautumaan patruunasta hallitsemattomasti, sillä ilokaasu on erittäin kylmää.

Ilokaasun käyttö ei ole vaarallista, kun käyttää vähän perinteistä maalaisjärkeä. Ilokaasua käytetään viihdekäyttöön paljon monenlaisilla klubeilla yhdessä viinan kanssa, silloin ilokaasun vaikutus voimistuu merkittävästi entisestään, kun alla onkin toisiakin huumaavia aineita, kuten esim. alkoholia tai kannabista. Yhden ilokaasupatruunan vaikutuksesta ei yksinään saada kovinkaan voimakasta vaikutusta, mutta tankkeja voikin tosin käyttää monia peräkkäin.

Ilokaasu on hassu asia

Ilokaasua saatetaan käyttää myös päihteenä, mutta henkeen vedettynä ilokaasusta tulee nousuhumalan kaltainen, näin yhdestä kolmeen minuuttiin kestävä olotila. Alun perin ilokaasua käytettiinkin nimenomaan päihdyttävään tarkoitukseen, sekä 1700luvulla pidettiin hauskuutusiltoja, joissa ilokaasua käyttäneet esiintyjät hauskuuttivat yleisöään erilaisilla kommelluksilla.

Ilokaasua voidaan pitää laillisena päihteenä, vaikka ilokaasua ei luonnollisestikaan ensisijaisesti olekaan tarkoitettu päihteenä käytettäväksi. Niinpä tai näin, on ilokaasun ostaminen sekä myynti täysin laillista, eikä tän käyttämistä päihteelliseen tarkoitukseenkaan oo kriminalisoitu. Näin toisin sanoen esim. poliisit eivät voi puuttua ilokaasun käyttämiseen päihteelliseen tarkoitukseen, vaikka tällaista toimintaa näkisivätkin.

Ilokaasun päihdekäytön haitoista onkin paljon ristiriitaista tietoa. Ilokaasun myyjät sekä käyttävät pitävät ilokaasua varsin vaarattomana huumeena, jahka jälleen monet vallanpitäjät sekä lääkärit on varoittaneet mm. ilokaasun käytöstä johtuvasta tukehtumisvaarasta. Käyttäjät tykkäävät kyseisiä varoituksia vaikka enimmäkseen propagandana, mutta ilokaasusta aiheutuva tukehtumisriski onkin lie todellinen vielä mutta, jahka ilokaasua imetään hyvinkin isoja määriä happinaamarin avulla.

Käyttäjät silti imevät ilokaasua kermavaahdon pursottamiseen käytettävien sifonien ilokaasupatruunoista, jotka on kovin pieniä. Ilokaasua pyritään hengittää joko suoraan sifonista, tai se pyritään laskea sifonista ilmapalloon, josta tämä silloin imetään keuhkoihin. Useiden käyttäjien mukaisesti ilokaasun vaikutus on voimakkaampi, jospa se imetään ilmapallon läpi suoraan sifonista hengittämisen sijaan. Joidenkin mielestä tällä ei sentään ole mitään merkitystä.

Vaikka ilokaasun käyttämisen haitoista on varoiteltu mediassa, ovat käyttämisen haitat varmemmin esim. nimenomaan alkoholin aiheuttamia haittoja paljon vähäisempiä. Alkoholiin kuolee suoranaisesti vuosittain tuhansia kansalaisia, kun taas varmuudella ilokaasun aiheuttamia kuolintapauksia ei ole tiedossa koko maailmassa kuin muutamia. Lisäksi viinan aiheuttaman humalatilan takia tehtyjen typeryyksien tähden kuolee vuosittain tuhansia tyyppejä.

Koska ilokaasun vaikutus kestää ainoastaan muutamia minuutteja, on hyvin epätodennäköistä, niin että vaikutuksen aikana tekisi mitään niin typerää, että siihen kuolisi. Ilokaasun käytön aiheuttamasta tukehtumisvaarasta on myös puhuttu paljon nykyään, kun ilokaasun viihdekäyttö onkin alkanut yleistymään, vain todellisuudessa tukehtumisvaara on lähes olematon, jos ilokaasua imetään pienistä kermasifoneihin tarkoitetuista ilokaasupatruunoista.

Tukehtumisvaara onkin todellinen vielä silloin, jospa ilokaasua imutetaan suuresta säiliöstä happinaamarin kautta. Tällöin ilokaasun aiheuttaman humalatilan koko ajan kasvaessa ei pakosti itsekin huomaa, jos suomalaista rupee ahdistaa, ja pystyy tulla ongelmitta hengitettyä liian paljon ilokaasua. Kermasifoneihin tarkoitetut ilokaasupatruunat ovat kuitenkin niin vähäisiä, että ei yksittäisestä kapselista tule reippaan merkittävää humalatilaa.

Sähkötupakka uutisia

Sähkötupakka ei vieläkään olla kielletty, vaikka melkein kaikki muut asiat on kielletty. Ainakin eräs suomalaisyritys on jo vaihtanut nettikauppansa kotimaaksi Ison-Britannian, jossa nikotiininesteiden myyminen onkin sallittua. Muotituotteeksi laajentunut sähkötupakka ei ole hyvinvoinnille haitaton ja se olisivat syytä kieltää välittömästi lailla, sanoo siviilioikeuden emeritusprofessori Erkki Aurejärvi.

Hänen mukaansa kielto voitaisiin toteuttaa samalla tavalla kuten nuuskan kielto aikoinaan joten lisäämällä lakiin tätä koskeva säännös. Kiinassa 2004 kehitetty sähkötupakka raivaa tietään maailmanlaajuisilla markkinoilla. Internetissä laitetta esitellään sekä kaupataan monilla sivustoilla. Sähkötupakka onkin luokiteltu Suomessa lääkeaineeksi.

Julkisten tilojen savuttomuuden sekä ravintolatupakointikieltojen lisäännyttyä sähkötupakkaa markkinoidaan ympäristölle vaarattomana tuotteena, jota onkin mahdollista käyttää missä tahansa. Useat valmistajat mainostavat tuotettaan myös turvallisena polttamisen lopettamisen apuvälineenä.
WHO kanta on, niin että laitetta ei ole tieteellisesti osoitettu toimivaksi polttamisen lopettamisen apuvälineeksi. Ei oo myöskään olemassa tieteellistä näyttöä tuotteen turvallisuudesta ja vaikutuksista. WHO ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että tätä voitaisiin käyttää vastaisuudessa röökaamisen lopettamisessa, jospa tieteellinen tutkimus sikäli selkeästi osoittaa. Euroopan komission mukaisesti nikotiiniä sisältävät sähkötupakkavalmisteet saattavat kuulua EU:ssa lääkelain piiriin.Suomessa sähkötupakka onkin luokiteltu lääkeaineeksi. Lääkkeeksi luokiteltua valmistetta ei voida myydä kotimaassa aikaisemmin kuten sille kohtalolle onkin saatu myyntilupa lääkkeenä. Myyntiluvan hakemisen yhteydessä onkin osoitettava valmisteen teho, turvallisuus ja laatu käyttö-tarkoituksessaan. Valmisteen sisältämä nikotiini on riippuvuutta aiheuttava nestemmäinen aine. Sähkötupakan liuosten makuaineet sekä nikotiini täytyy sekoittaa johonkin höyrystyvään aineeseen, jotta ne saataisiin kuljetettua höyryn messissä keuhkoihin. Yleisimmät sähkötupakassa tuohon tarkoitukseen käytetyt liuokset on propyleeniglykoli, glyseriini ja polyetyleeniglykoli.

Sähkösavukkeista kirjoitetaan usein myöskin nimityksellä sähkötupakka, e-savuke tai elektroninen tupakka. Ilmiö onkin markkinoilla oikeastaan melko moderni, vaan tämä on saavuttanut heti huomattavan suuren suosion etenkin muiden kerholaisten keskuudessa. Tuotetta ei varsinaisesti mainosteta mitenkään tupakoinnin vähentämiseen hyödyllisenä laitteena, vain tän terveydelliset vaikutukset normaaliin tupakkaan ovat vaikka huomattavia. Tupakoinnin lopettaminen onkin sähkötupakan ansiosta aikaisempaa helpompaa, siinä purkan sekä laastareiden sijaan tämä ei poista varsinaista “polttamisen” nautintoa, tai sosiaalisia merkityksiä muidenkin keskuudessa.